UFA Slot

8 ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

ดอกเตอร์ แพทย์หญิงวอนด้า ได้รวบรวมประโยชน์ของการออกกลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อสุขภาพ หากทำได้อย่างต่อเนื่อง รับรองว่าเพียง 1 เดือน คุณก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้ว

 1. การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ยร้อยละ 40-50
 2. ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานเฉลี่ยร้อยละ 30-40
 3. ลดความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และคอเลสเตอรอลในเลือด
 4. เพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกาย
 5. ส่งเสริมการทำงานของสมอง ชะลอความเสื่อมของเซลล์สมอง ลดความเสี่ยงโรคความจำเสื่อมและโรคสมองเสื่อม
 6. ช่วยให้อารมณ์ดี ลดความเครียด นอนหลับสนิทและต่อเนื่องมากขึ้น
 7. ลดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 8. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ อีกด้วย

UFA Slot

รู้หรือไม่ แบบนี้ไม่ใช่แอโรบิก

การออกกำลังกายระยะสั้น เช่น วิ่งระยะสั้น 50 เมตร 100 เมตร หรือการยกน้ำหนักนับร้อยกิโลกรัม แม้จะมีการใช้แรงมาก แต่ไม่นับว่าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก โดยจัดเป็นการออกกำลังกายที่เรียกว่า แอนแอโรบิก

(Anaerobic Exercise) เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้พลังงานในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่ใช้ออกซิเจนต่อเนื่อง จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของหัวใจ เส้นเลือด และปอด ให้จำง่ายๆ ว่า การออกกำลังกายแอโรบิกนั้น ไม่เน้นความหนัก แต่เน้นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง 15 นาทีขึ้นไป โดยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65-80 หรือราว 119-136 ครั้งต่อนาที

3 ประเภทของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

ในที่นี้จะใช้การแบ่งประเภทตามความหนักเบาของการออกกำลังกาย ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน โดยใช้เกณฑ์ในการสังเกตง่ายๆ ดังนี้

 • ระดับเบา ใช้แรงน้อย ไม่รู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ
 • ระดับปานกลาง ใช้แรงมากขึ้น รู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ หายใจเร็วกว่าปกติเล็กน้อย แต่ขณะออกกำลังกายยังสามารถพูดได้จนจบประโยค
 • ระดับหนัก ใช้แรงมากจนหายใจถี่ หอบ เหนื่อย ขณะออกกำลังกาย ไม่สามารถพูดได้จบประโยค เพราะต้องหายใจหรือหอบเป็นช่วงๆ

อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ nbulitera.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated